Tevredenheidsgarantie en beperkte garantie

Bij Owlet staan we met trots achter onze producten omdat we willen dat je helemaal tevreden bent met je aankoop. Om die reden bieden we de volgende tevredenheidsgarantie en beperkte garantie:

TEVREDENHEIDSGARANTIE

Elk Owlet-product dat via onze website wordt gekocht, wordt geleverd met een gemoedsrustgarantie van 30 nachten. Als je niet 100% tevreden bent met je product, kun je het retourneren binnen 30 kalenderdagen nadat je een hardwareproduct hebt ingesteld (bijvoorbeeld, het registreren van onze smart socks of cam-producten). Voor deze tevredenheidsgarantie is een aankoopbewijs vereist. Let op: de klant moet betalen voor het retourneren van het artikel.

BEPERKTE GARANTIE


We garanderen dat als je onze producten gebruikt zoals ze bedoeld zijn, onze producten vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 2 jaar voor nieuwe producten en 6 maanden voor gereviseerde producten vanaf de datum waarop je de app hebt ingesteld. We even geen garantie op onze producten voor normale slijtage of schade door verkeerd gebruik, aanpassingen of onjuist onderhoud.


Als je van mening bent dat je een defect product hebt ontvangen, zullen we, in overeenstemming met de voorwaarden van deze beperkte garantie, het defecte product of de defecte onderdelen ervan repareren of vervangen. We garanderen de vervanging gedurende de resterende niet-verlopen periode van de oorspronkelijke garantie van het product.


Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van het product en op producten die rechtstreeks bij ons of een van onze erkende verkopers zijn gekocht, tenzij dit wettelijk verboden is. Onze producten worden alleen legitiem verkocht door ons en onze erkende verkopers die verplicht zijn ons beleid, onze procedures en kwaliteitscontrolenormen te volgen. We behouden ons het recht voor om garantieclaims voor producten die zijn gekocht bij niet-erkende verkopers, inclusief niet-erkende websites, af te wijzen. Deze beperkte garantie garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.


Let op: Deze beperkte garantie is de enige garantie die voor onze producten beschikbaar is.


We beperken de toepasselijkheid van impliciete garanties, met inbegrip van de impliciete garanties inzake verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, tot de duur van deze beperkte garantie. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af. In sommige staten en landen zijn beperkingen op impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Onze enige aansprakelijkheid voor defecten is zoals in deze beperkte garantie is beschreven en sluit alle claims voor incidentele schade of gevolgschade uit. In sommige staten en landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Geen enkele persoon of entiteit is bevoegd om namens ons enige andere garantie te geven. Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten.  Je kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat en van land tot land verschillen.

Klanten in sommige rechtsgebieden kunnen bijvoorbeeld aanvullende rechten hebben op grond van toepasselijke nationale wetgeving, zoals de Australische consumentenwet of nationale wetgeving op grond van EG-richtlijn 99/44. Deze beperkte garantie doet geen afbreuk aan dergelijke rechten.